Đời sống & Xã hội

ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄʜấɴ ᴄʜỉɴʜ, ɴɢʜɪêᴍ ᴄấᴍ ᴛʜᴜ ᴛɪềɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢườɪ đɪ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ

ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄʜấɴ ᴄʜỉɴʜ, ɴɢʜɪêᴍ ᴄấᴍ ᴛʜᴜ ᴛɪềɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢườɪ đɪ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ

ᴛᴘᴏ – sở ʏ ᴛế ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đề ɴɢʜị ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛɪêᴍ đúɴɢ ʟᴏạɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴠà ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ, ɴɢʜɪêᴍ ᴄấᴍ ᴛʜᴜ ᴛɪềɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đɪ ᴛɪêᴍ.
ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴛạɪ ᴍộᴛ số đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ở ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴛồɴ ᴛạɪ ɴʜữɴɢ ʙấᴛ ᴄậᴘ ɴʜư: xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʜᴜ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đếɴ ᴛɪêᴍ; ᴛɪêᴍ ᴛʀộɴ 𝟸 ʟᴏạɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ.

Để ᴄʜấɴ ᴄʜỉɴʜ ɴʜữɴɢ ᴛồɴ ᴛạɪ, ʙấᴛ ᴄậᴘ ᴛʀêɴ, sở ʏ ᴛế ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠừᴀ ᴄó ᴄôɴɢ ᴠăɴ ɢửɪ đếɴ ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ᴄủᴀ sở ʏ ᴛế ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛɪêᴍ ᴍɪễɴ ᴘʜí ᴄʜᴏ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛừ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ ᴛʀở ʟêɴ, ʙảᴏ đảᴍ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ, ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ʜɪệᴜ ǫᴜả, ɴɢʜɪêᴍ ᴄấᴍ ᴍọɪ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʜᴜ ᴘʜí, ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴛừ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴅướɪ ʙấᴛ ᴄứ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ɴàᴏ (ᴛʜᴜ ᴛɪềɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ʟàᴍ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, sɪêᴜ âᴍ, xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄó ᴛʜᴜ ᴘʜí…).

Bình Dương chấn chỉnh, nghiêm cấm thu tiền xét nghiệm người đi tiêm vắc xin ảnh 1
ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đề ɴɢʜị ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜ ᴘʜí ᴅướɪ ᴍọɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ

ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍũɪ 𝟷 ᴠà ᴍũɪ 𝟸 ᴄùɴɢ ʟᴏạɪ ᴠắᴄ xɪɴ. ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʜɪếᴜ ᴠắᴄ xɪɴ, ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴋếᴛ ʜợᴘ 𝟸 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ɴʜư sᴀᴜ: ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟷 ᴠắᴄ xɪɴ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ ᴛʜì ᴍũɪ 𝟸 ʟà ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ; ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟷 ᴠắᴄ xɪɴ ᴍᴏᴅᴇʀɴᴀ ᴛừ 𝟺 ᴛᴜầɴ ᴛʀở ʟêɴ ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ᴍũɪ 𝟸 ʙằɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘғɪᴢᴇʀ; ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟷 ᴠắᴄ xɪɴ ᴘғɪᴢᴇʀ ᴛʜì ᴍũɪ 𝟸 ᴘғɪᴢᴇʀ; ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟷 ᴠắᴄ xɪɴ ᴠᴇʀᴏ ᴄᴇʟʟ ᴛʜì ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 ᴠᴇʀᴏ ᴄᴇʟʟ.

ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴘʜảɪ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛɪêᴍ ʟêɴ “ᴄổɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿”, ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠà xử ʟý ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄʜưᴀ đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴠắᴄ xɪɴ, ᴛɪêᴍ ᴍũɪ ᴛʜứ 𝟹… ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ để ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ xử ʟý ᴛʜíᴄʜ ʜợᴘ.

sở ʏ ᴛế ʙìɴʜ ᴅươɴɢ sẽ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ᴛạᴍ ᴅừɴɢ ʜᴏặᴄ đìɴʜ ᴄʜỉ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ɴếᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ, xảʏ ʀᴀ sᴀɪ sóᴛ ᴠà xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ, ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đã ᴛɪêᴍ 𝟸.𝟾𝟾𝟾.𝟶𝟷𝟻 ʟɪềᴜ/𝟺.𝟹𝟾𝟷.𝟹𝟻𝟶 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴘʜâɴ ʙổ (ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟸.𝟸𝟽𝟹.𝟷𝟸𝟼 ᴍũɪ 𝟷 ᴠà 𝟼𝟷𝟺.𝟾𝟾𝟿 ᴍũɪ 𝟸). ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 ᴠắᴄ xɪɴ ᴠà ᴅự ᴋɪếɴ ʜếᴛ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶, ɴɢườɪ ᴛừ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ ᴛʀở ʟêɴ sẽ ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ.

Related Articles

Back to top button