Đời sống & Xã hội

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜôɴɢ ‘ɴɢăɴ sôɴɢ ᴄ.ấᴍ ᴄʜợ’

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴘʜúᴄ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ/ᴛᴘ, ǫᴜậɴ/ʜᴜʏệɴ, xã/ᴘʜườɴɢ ᴄầɴ ʜɪểᴜ ʀõ ᴋʜáɪ ɴɪệᴍ “ᴘʜáᴏ đàɪ”, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ “ɴɢăɴ sôɴɢ ᴄấᴍ ᴄʜợ”.
“ᴘʜáᴏ đàɪ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ʙɪệᴛ ʟậᴘ để ɴɢăɴ sôɴɢ, ᴄấᴍ ᴄʜợ, ɴɢăɴ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ʜàɴɢ ʜóᴀ, ᴅịᴄʜ ᴄʜᴜʏểɴ ʟᴀᴏ độɴɢ. ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ᴛốᴛ ᴛʜì ᴍỗɪ ɴơɪ ᴍộᴛ ᴋɪểᴜ, ɢâʏ áᴄʜ ᴛắᴄ ᴄʜᴏ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ, đứᴛ ɢãʏ ᴄʜᴜỗɪ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ”, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴘʜúᴄ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʙàɪ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴛạɪ ʜộɪ ɴɢʜị ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢɪữᴀ đạɪ ʙɪểᴜ ǫᴜốᴄ ʜộɪ ᴠớɪ ᴄử ᴛʀɪ ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ ᴅɪễɴ ʀᴀ sáɴɢ 𝟷𝟷/𝟷𝟶.

ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴠùɴɢ ʟâɴ ᴄậɴ, đảᴍ ʙảᴏ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ
ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴘʜúᴄ ʙɪểᴜ ᴅươɴɢ ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ đượᴄ ᴅịᴄʜ. Đâʏ ʟà đɪềᴜ đáɴɢ ᴍừɴɢ, ɴʜưɴɢ ʜᴜʏệɴ ᴄầɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ ᴠớɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ để đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄả ʏ ᴛế ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ, sảɴ xᴜấᴛ.

Ôɴɢ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ᴄó ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴠùɴɢ ʟâɴ ᴄậɴ để đảᴍ ʙảᴏ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ʜàɴɢ ʜóᴀ.

vaccine Pfizer ve Viet Nam anh 1
ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴘʜúᴄ đề ɴɢʜị ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜôɴɢ “ɴɢăɴ sôɴɢ ᴄấᴍ ᴄʜợ”. Ảɴʜ: ᴅᴜʏ ᴀɴʜ.
ᴠớɪ sự ᴄʜỉ đạᴏ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ʙộ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴘʜɪêɴ ʜọᴘ đưᴀ ʀᴀ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛừ ᴢᴇʀᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ sᴀɴɢ ᴛʜíᴄʜ ứɴɢ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴠớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. Đó ʟà ʙướᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴘʜù ʜợᴘ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ. ʀɪêɴɢ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴍũɪ 𝟷 ᴄʜᴏ 𝟿𝟽% ᴅâɴ số ᴠà ᴍũɪ 𝟸 ᴄʜᴏ ɢầɴ 𝟽𝟶% ᴅâɴ số.

“ᴠớɪ số ʟượɴɢ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ɴàʏ ᴠà ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ 𝟻ᴋ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴘʜảɪ ᴠừᴀ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʜɪệᴜ ǫᴜả, ᴠừᴀ ᴋʜôɪ ᴘʜụᴄ, ᴛʜúᴄ đẩʏ ᴋɪɴʜ ᴛế xã ʜộɪ, ᴋʜôɴɢ để ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʀơɪ ᴠàᴏ ᴋʜủɴɢ ʜᴏảɴɢ sâᴜ ᴠề ᴋɪɴʜ ᴛế, ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố”, ôɴɢ ɴóɪ.

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ᴄủᴀ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴠà ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴛʜíᴄʜ ứɴɢ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴠớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠẫɴ ʟà ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠà 𝟻ᴋ. “ᴛʀướᴄ ʜếᴛ ʟà đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ, sáᴛ ᴋʜᴜẩɴ ᴛᴀʏ. ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴄó ᴛʜể ᴘʜảɪ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ʙởɪ ɴếᴜ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể sᴜʏ ɢɪảᴍ ᴛʜì ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴅịᴄʜ ᴛʀở ʟạɪ sẽ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ”, ôɴɢ ɴóɪ.

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ đề ɴɢʜị ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ đề ᴄᴀᴏ ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ ᴠớɪ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ, ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴄʜủ ǫᴜᴀɴ. ᴋʜɪ ᴄó ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠề ʜᴜʏệɴ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄầɴ đɪ ᴛɪêᴍ ɴɢᴀʏ để ᴄơ ʙảɴ ᴘʜù ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ.

Ôɴɢ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴇᴍ để đếɴ ᴛʀườɴɢ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ʟà ᴠấɴ đề Đảɴɢ, ɴʜà ɴướᴄ đặᴄ ʙɪệᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ. ʜɪệɴ, ʙộ ʏ ᴛế ᴠà ʜộɪ đồɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴠề ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đã đưᴀ ʀᴀ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ, ᴘʜấɴ đấᴜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶, 𝟷𝟷 ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴇᴍ 𝟷𝟸-𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ.

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴘғɪᴢᴇʀ đã ᴄᴀᴍ ᴋếᴛ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ 𝟸𝟶 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ để ᴛɪêᴍ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴇᴍ. Đâʏ ʟà ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛừ ᴄʜᴜʏếɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ đᴏàɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ᴛạɪ ᴍỹ ᴠà ᴄᴜʙᴀ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟿 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ. ɴếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠề sớᴍ, ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶 ᴄó ᴛʜể ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ, đẩʏ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ để ᴛʀẻ ᴇᴍ sớᴍ đượᴄ đếɴ ᴛʀườɴɢ.

Đề ɴɢʜị để ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ᴛʀựᴄ ᴛʜᴜộᴄ ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ/ʜᴜʏệɴ

ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴇᴍ, ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ɴăɴɢ ʟựᴄ ᴄʜᴏ ʜệ ᴛʜốɴɢ ʏ ᴛế ᴄơ sở…ʟà ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề đượᴄ ɴʜɪềᴜ ᴄử ᴛʀɪ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴛạɪ ʙᴜổɪ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴄử ᴛʀɪ.

ᴄử ᴛʀɪ xã ᴛʀᴜɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴋʜɪ ᴅịᴄʜ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ, ʏ ᴛế ᴄơ sở ᴍà ᴄụ ᴛʜể ʟà ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế đóɴɢ ᴠᴀɪ ᴛʀò ʀấᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ. Đâʏ ʟà đơɴ ᴠị đầᴜ ᴛɪêɴ xử ʟý ᴄáᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʏ ᴛế ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴʜâɴ ʟựᴄ ᴛạɪ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ᴄòɴ ᴍỏɴɢ, ᴠí ᴅụ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế xã ᴛʀᴜɴɢ ᴀɴ ᴄʜỉ ᴄó ᴍộᴛ ʙáᴄ sĩ. ᴅᴏ đó, ᴄử ᴛʀɪ đề xᴜấᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ʙổ sᴜɴɢ ɴʜâɴ sự ᴄʜᴏ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế sᴏɴɢ sᴏɴɢ ᴠớɪ đầᴜ ᴛư ᴄơ sở ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ để ᴄʜăᴍ sóᴄ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛᴏàɴ ᴅâɴ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ɴữ ᴄử ᴛʀɪ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ǫᴜậɴ/ʜᴜʏệɴ/ᴛᴘ ɴêɴ ᴛʀựᴄ ᴛʜᴜộᴄ sự ᴄʜỉ đạᴏ ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ᴛừɴɢ địᴀ ᴘʜươɴɢ (ᴛʜᴀʏ ᴠì sở ʏ ᴛế ɴʜư ʜɪệɴ ɴᴀʏ). ᴠɪệᴄ ɴàʏ sẽ ɢɪúᴘ ʜᴜʏệɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ, ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴠà ᴄó ᴍộᴛ đầᴜ ᴍốɪ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ để ᴄơ sở ᴅễ ᴛʜựᴄ ᴛʜɪ.

vaccine Pfizer ve Viet Nam anh 2
ᴄáᴄ đạɪ ʙɪểᴜ ʟắɴɢ ɴɢʜᴇ ý ᴋɪếɴ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴄủᴀ ᴄử ᴛʀɪ ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ. Ảɴʜ: ᴅᴜʏ ᴀɴʜ.
ᴄùɴɢ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ, ᴄử ᴛʀɪ xᴜâɴ ᴛʜớɪ ᴛʜượɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍạɴɢ ʟướɪ ʏ ᴛế ᴄơ sở ʜạɴ ᴄʜế ᴠề ɴʜâɴ ʟựᴄ ᴠà ᴄơ sở ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ. ᴛʀướᴄ đâʏ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ᴛʜᴜộᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ/ʜᴜʏệɴ, ɴʜưɴɢ ᴋʜɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟạɪ ᴛʜì ᴛʜᴜộᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ. Để ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴄʜᴏ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴠà ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ɴăɴɢ ʟựᴄ ʏ ᴛế ᴄơ sở, ôɴɢ đề xᴜấᴛ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟạɪ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ᴛʀựᴄ ᴛʜᴜộᴄ ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ/ʜᴜʏệɴ, sở ʏ ᴛế ᴛᴘ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ǫᴜảɴ ʟý ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ.

ᴄử ᴛʀɪ xã ᴛʀᴜɴɢ ᴀɴ, xã xᴜâɴ ᴛʜớɪ ᴛʜượɴɢ, ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴄủ ᴄʜɪ, đềᴜ ᴄó ᴄʜᴜɴɢ đề ɴɢʜị xᴇᴍ xéᴛ sớᴍ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴅướɪ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ để ᴛʀở ʟạɪ ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ ᴀɴ ᴛᴏàɴ.

ᴍộᴛ ᴠấɴ đề ᴋʜáᴄ đượᴄ ᴄử ᴛʀɪ xã ᴛʜáɪ ᴍỹ ɴêᴜ ʀᴀ ʟà ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ɢɪáᴘ ʀᴀɴʜ ɴʜư ᴛâʏ ɴɪɴʜ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đɪ ǫᴜᴀ ᴄủ ᴄʜɪ để ᴠề ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴍɪềɴ ᴛâʏ đã ɢâʏ ᴋʜó ᴋʜăɴ ʟớɴ ᴄʜᴏ địᴀ ᴘʜươɴɢ. ᴅᴏ ᴋʜɪ đó, xã ᴛʜáɪ ᴍỹ ᴄũɴɢ ɴʜư ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ ᴄʜưᴀ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ʙạɴ ɴêɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴄòɴ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ.

ᴛʀướᴄ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ đó, ᴄử ᴛʀɪ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛốᴛ ʜơɴ để ɴắᴍ ʙắᴛ ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴠề ǫᴜê ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ, đưᴀ đóɴ ᴄʜᴜ đáᴏ, đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴠà ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự.

ᴠề ᴠấɴ đề đầᴜ ᴛư ʏ ᴛế ᴄơ sở, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴʜắᴄ ʟạɪ ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴄử ᴛʀɪ ᴄʜᴜʏêɴ đề ᴠớɪ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế, ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ đề ɴɢʜị ɴâɴɢ ᴄấᴘ ʜạ ᴛầɴɢ ʏ ᴛế ᴄả ᴠề ᴛʜɪếᴛ ʙị, ɴʜâɴ ʟựᴄ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà xᴇᴍ xéᴛ ᴄơ ᴄấᴜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄơ sở để ʜɪệᴜ ǫᴜả ʜơɴ ᴠớɪ ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ.

“ᴠừᴀ ʀồɪ, ɴʜɪềᴜ ᴛʀạᴍ ᴛʀưởɴɢ ʏ ᴛế ᴘʜảɴ áɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴠề ɴʜâɴ ʟựᴄ, ᴛʜᴜốᴄ ᴍᴇɴ, ᴄơ sở ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ. Đâʏ ʟà ɴơɪ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, đɪềᴜ ᴛʀị, ʜỗ ᴛʀợ ɴʜâɴ ᴅâɴ. ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄʜưᴀ ᴄᴏɪ ᴛʀọɴɢ ᴄáɪ ɴàʏ. ʏ ᴛế ᴄộɴɢ đồɴɢ, ʏ ᴛế ᴅự ᴘʜòɴɢ, ʏ ᴛế ᴄơ sở, ʏ ᴛế ɢɪᴀ đìɴʜ ʟà ᴠấɴ đề ʀấᴛ ʟớɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴘʜɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ, ɴʜấᴛ ʟà ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ”, ôɴɢ ʟưᴜ ý.

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ôɴɢ ɴɢʜɪêɴɢ ᴠề ʜướɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ᴄấᴘ ǫᴜậɴ/ʜᴜʏệɴ ǫᴜảɴ ʟý để ʙộ ᴍáʏ đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴄʜăᴍ sóᴄ ɴʜâɴ ᴅâɴ sớᴍ ʜơɴ.

ᴛʜủ ᴛướɴɢ: ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ‘ᴍỗɪ ɴơɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ᴋɪểᴜ’

ɴêᴜ ᴛʜựᴄ ᴛế ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄòɴ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴠăɴ ʙảɴ ʀɪêɴɢ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ǫᴜáɴ ᴛʀɪệᴛ ᴘʜảɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ, ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄáᴛ ᴄứ, ᴄụᴄ ʙộ.
ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʀêɴ đượᴄ ɴêᴜ ʀõ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴘʜạᴍ ᴍɪɴʜ ᴄʜíɴʜ (ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿) ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠớɪ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ sáɴɢ 𝟿/𝟷𝟶.

ɴʜậɴ địɴʜ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ đᴀɴɢ ᴛừɴɢ ʙướᴄ đượᴄ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴛồɴ ᴛạɪ ᴋʜôɴɢ íᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴄʜưᴀ ᴅự ʙáᴏ ʜếᴛ ᴄáᴄ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

Đɪểɴ ʜìɴʜ ɴʜư ᴠɪệᴄ ᴄʜưᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴠà ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴛốᴛ ᴠɪệᴄ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛừ địᴀ ʙàɴ ᴄó ᴅịᴄʜ ᴠề ǫᴜê; ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ đɪ ʟạɪ, ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ʜàɴɢ ʜóᴀ ở ᴍộᴛ số địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄòɴ ᴄáᴛ ᴄứ, xảʏ ʀᴀ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ áᴄʜ ᴛắᴄ ᴄụᴄ ʙộ, ɴʜấᴛ ʟà ᴠɪệᴄ ʟậᴘ ʀᴀ ᴄáᴄ ᴄʜốᴛ ᴛʀạᴍ ʀᴀ ᴠàᴏ; ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó ʟúᴄ, ᴄó ɴơɪ ᴄòɴ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴠăɴ ʙảɴ ʀɪêɴɢ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄʜᴜɴɢ.

Thu tuong yeu cau thong nhat van tai toan quoc anh 1
ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴘʜạᴍ ᴍɪɴʜ ᴄʜíɴʜ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴍỗɪ ɴơɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ᴋɪểᴜ. Ảɴʜ: ᴠɢᴘ.
ᴛừ ɴʜữɴɢ ʙấᴛ ᴄậᴘ đã ᴄʜỉ ʀᴀ, ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ǫᴜáɴ ᴛʀɪệᴛ ᴄầɴ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ɴɢᴀʏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴛʜíᴄʜ ứɴɢ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 để ᴠừᴀ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʜɪệᴜ ǫᴜả, ᴠừᴀ ᴘʜụᴄ ʜồɪ ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴋɪɴʜ ᴛế – xã ʜộɪ.

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴếᴜ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴠăɴ ʙảɴ ᴅứᴛ ᴋʜᴏáᴛ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛʀáɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ. “ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴘʜảɪ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴛʀêɴ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ, ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴄáᴛ ᴄứ, ᴄụᴄ ʙộ ᴍỗɪ ɴơɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ᴋɪểᴜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ʀɪêɴɢ”, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ʟãɴʜ đạᴏ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ, ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴛʀᴏɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ đưᴀ đóɴ, ǫᴜảɴ ʟý ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠề ǫᴜê, ʙảᴏ đảᴍ ᴀɴ sɪɴʜ, ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛʀậᴛ ᴛự xã ʜộɪ ᴠà ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

xáᴄ địɴʜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ʟà ʏếᴜ ᴛố ᴄốᴛ ʟõɪ để ᴛʜíᴄʜ ứɴɢ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴅịᴄʜ ᴠà ᴘʜụᴄ ʜồɪ, ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴋɪɴʜ ᴛế – xã ʜộɪ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ᴘʜảɪ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛổ ɴɢᴏạɪ ɢɪᴀᴏ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ; đôɴ đốᴄ ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʜợᴘ đồɴɢ đã ᴋý ᴋếᴛ ᴠà xᴇᴍ xéᴛ ᴋỹ ʟưỡɴɢ, ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴠɪệᴄ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ.

Đặᴄ ʙɪệᴛ, ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ɴʜắᴄ ɴʜở ᴄầɴ ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴠà ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴄʜᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟸 ɴɢᴀʏ ᴛừ ʙâʏ ɢɪờ.

ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ǫᴜáɴ ᴛʀɪệᴛ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ ᴠề ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴠà ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ (đườɴɢ ᴛʜủʏ, đườɴɢ ʙộ, ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ), ᴄó sự ǫᴜảɴ ʟý, đɪềᴜ ᴛɪếᴛ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ. “ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ ᴋʜôɴɢ để ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ᴄᴏɴ, ᴋʜôɴɢ ᴄáᴛ ᴄứ, ᴄʜɪᴀ ᴄắᴛ; ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ, ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜí đɪểᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴛᴜầɴ để đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠà ᴘʜảɪ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ”, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ.

ᴠề ᴀɴ sɪɴʜ xã ʜộɪ, ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʜỗ ᴛʀợ ᴀɴ sɪɴʜ, ᴋʜôɴɢ để sóᴛ, ʟọᴛ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄầɴ ʜỗ ᴛʀợ; ʙảᴏ đảᴍ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛʀậᴛ ᴛự xã ʜộɪ ᴠà ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

Related Articles

Back to top button