Đời sống & Xã hội

Phát hiện mới về hiệu quả của vαccínє Pfizer ở trẻ 12-18 tuổi

ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ʙố ᴛừ ᴄᴅᴄ ᴍỹ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟷𝟶, ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủᴀ ᴘғɪᴢᴇʀ/ʙɪᴏɴᴛᴇᴄʜ ʜɪệᴜ ǫᴜả 𝟿𝟹% ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ɴɢăɴ ɴɢừᴀ ᴋʜả ɴăɴɢ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ở ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ 𝟷𝟸-𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ.

ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠề ʜɪệᴜ ǫᴜả 𝟿𝟹% ᴛʀᴏɴɢ ɴɢăɴ ɴɢừᴀ ᴋʜả ɴăɴɢ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ở ɴʜóᴍ 𝟷𝟸-𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴠà ᴘʜòɴɢ ɴɢừᴀ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴍỹ (ᴄᴅᴄ) đượᴄ ʀúᴛ ʀᴀ ᴛừ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜáɴɢ 𝟼-𝟿. Đâʏ ʟà ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʙɪếɴ ᴄʜủɴɢ ʀấᴛ ᴅễ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴅᴇʟᴛᴀ ʜᴏàɴʜ ʜàɴʜ, ʀᴇᴜᴛᴇʀs đưᴀ ᴛɪɴ.

ᴅữ ʟɪệᴜ ᴛừ 𝟷𝟿 ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ ᴋʜᴏᴀ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴛʀᴏɴɢ số 𝟷𝟽𝟿 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴠì ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴄó ᴛớɪ 𝟿𝟽% ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴄʜủɴɢ ɴɢừᴀ. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴄủɴɢ ᴄố ᴛʜêᴍ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴠề ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄủᴀ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ.

ᴛʀᴏɴɢ số ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟼% ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴠớɪ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴄầɴ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ʜỗ ᴛʀợ sự sốɴɢ, ᴄʜưᴀ ᴄó ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàᴏ đã ᴛɪêᴍ ᴘʜòɴɢ.

ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘғɪᴢᴇʀ/ʙɪᴏɴᴛᴇᴄʜ đượᴄ ᴘʜéᴘ sử ᴅụɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴛừ 𝟷𝟸 ᴛᴜổɪ. Ảɴʜ: ᴀғᴘ.

ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄᴅᴄ ᴍỹ đượᴄ xâʏ ᴅựɴɢ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ ʟâᴍ sàɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʙởɪ ᴘғɪᴢᴇʀ/ʙɪᴏɴᴛᴇᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ độ ᴛᴜổɪ ɴàʏ. ᴛʜử ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴛạᴏ ᴘʜảɴ ứɴɢ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ ᴄᴀᴏ ᴄʜốɴɢ ʟạɪ ᴠɪʀᴜs, ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄʜốɴɢ ʟạɪ ᴋʜả ɴăɴɢ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ.

ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘғɪᴢᴇʀ/ʙɪᴏɴᴛᴇᴄʜ ʜɪệɴ đượᴄ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ sử ᴅụɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴛừ 𝟷𝟸 ᴛᴜổɪ ᴛʀở ʟêɴ ở ᴍỹ. ʜãɴɢ ᴅượᴄ đᴀɴɢ ɴộᴘ đơɴ xɪɴ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ sử ᴅụɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴛừ 𝟻 ᴛᴜổɪ.

ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴄố ᴠấɴ ᴄʜᴏ ᴄụᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴠà ᴅượᴄ ᴘʜẩᴍ ᴍỹ (ғᴅᴀ) ᴅự ᴋɪếɴ xᴇᴍ xéᴛ ᴄáᴄ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴠề ᴛʀẻ ɴʜỏ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶.

ᴄáᴄ ᴛáᴄ ɢɪả ᴄủᴀ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴍớɪ ᴄủᴀ ᴄᴅᴄ “ᴄủɴɢ ᴄố ᴛầᴍ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴍỹ ᴄʜốɴɢ ʟạɪ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴋʜɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿”.

ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴍɪễɴ ᴘʜí ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ ở ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴍỹ ᴠà ɴɢᴀ đã sớᴍ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ, ᴠậɴ độɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛɪêᴍ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ đᴀɴɢ sốɴɢ ᴛạɪ ʜᴀɪ ɴướᴄ ɴàʏ ᴄó ᴛʜể đăɴɢ ᴋý để đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴍɪễɴ ᴘʜí.

Phương Linh

Related Articles

Back to top button