Pháp luật

C͢h͢ồ͢n͢g͢ ͢p͢h͢ó͢n͢g͢ ͢h͢ỏ͢a͢ ͢k͢h͢i͢ế͢n͢ ͢v͢ợ͢,͢ ͢c͢o͢n͢,͢ ͢c͢h͢á͢u͢ ͢t͢ử͢ ͢v͢o͢n͢g͢:͢C͢ử͢a͢ ͢s͢ổ͢ ͢b͢ị͢ ͢b͢u͢ộ͢c͢

ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʜàɴɢ xóᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ʜỏᴀ ʜᴏạɴ, ôɴɢ sᴀɴɢ ɴʜà ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄʜơɪ ᴠà ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ ᴄửᴀ sổ ʙị ʙᴜộᴄ ʙằɴɢ ᴅâʏ ᴋẽᴍ.

ɴɢàʏ 𝟺/𝟷𝟷, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴄʜáʏ 𝟷 ᴄăɴ ɴʜà ở ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟶, ᴛᴘ. ᴍỹ ᴛʜᴏ.

ᴠụ ᴄʜáʏ đã ʟàᴍ ᴄʜᴏ ʙà ɴ.ᴛ.ᴛ.ʟ (𝟻𝟷 ᴛᴜổɪ), ᴄʜị ɴ.ᴛ.ᴍ.ʜ (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ, ᴄᴏɴ ʙà ʟ) ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ. ʀɪêɴɢ ᴄʜáᴜ ᴠ.ʜ.ɴ.ᴛʀ (𝟺 ᴛᴜổɪ, ᴄᴏɴ ᴄʜị ʜ) ᴠà ôɴɢ ʟ.ᴍ.ɴ. (𝟻𝟼 ᴛᴜổɪ, ᴄʜồɴɢ ʙà ʟ) ʙị ʙỏɴɢ ɴặɴɢ.

ᴅᴏ ᴄʜáᴜ ᴛʀ ᴠà ôɴɢ ɴ. ʙỏɴɢ ɴặɴɢ ɴêɴ đượᴄ đưᴀ ʟêɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴜʏếɴ ᴛʀêɴ để đɪềᴜ ᴛʀị. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴅᴏ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ǫᴜá ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ɴêɴ ᴄʜáᴜ ᴠ.ʜ.ɴ.ᴛʀ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠàᴏ ᴛốɪ 𝟹/𝟷𝟷.

ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ đượᴄ ʙìɴʜ ᴄʜứᴀ xăɴɢ, ʙậᴛ ʟửᴀ, ᴅᴀᴏ ᴠà ɴʜɪềᴜ ᴠậᴛ ᴅụɴɢ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴄʜáʏ.

ʙướᴄ đầᴜ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴʜậɴ địɴʜ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴅᴏ ɢʜᴇɴ ᴛᴜôɴɢ ɴêɴ ôɴɢ ɴ. đã đổ xăɴɢ ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ɴɢủ ɴơɪ ᴠợ, ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴠà ᴄʜáᴜ ɴɢᴏạɪ đᴀɴɢ ɴɢủ ʀồɪ ᴘʜóɴɢ ʜỏᴀ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ

Ôɴɢ ᴛ. (ᴇᴍ ʀᴜộᴛ ʙà ʟ.) ᴄó ɴʜà đốɪ ᴅɪệɴ ɴʜà ʙà ʟ., ᴄáᴄʜ ᴍộᴛ ᴄᴏɴ sôɴɢ, ᴋể ʟạɪ, ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ɴʜà ʙà ʟ., ôɴɢ ᴛ. ᴄố ɢắɴɢ ᴘʜá ᴄửᴀ ɴʜưɴɢ ʟửᴀ ᴄʜáʏ ǫᴜá ʟớɴ, ôɴɢ đàɴʜ ʙơɪ ɴɢượᴄ ᴠề ɴʜà ʟấʏ ᴍáʏ ʙơᴍ ɴướᴄ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠụ ᴄʜáʏ đượᴄ ᴅậᴘ ᴛắᴛ, ᴠàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ôɴɢ ᴛ. ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛủ, ɴệᴍ đềᴜ ᴄʜáʏ ᴄả, ᴍùɪ xăɴɢ ɴồɴɢ ɴặᴄ, ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ đềᴜ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ.

ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ ʟà ʜàɴɢ xóᴍ đᴀɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴅọɴ ᴅẹᴘ sᴀᴜ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛʀêɴ ʙɪếᴛ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴍấʏ ʜôᴍ, ôɴɢ ᴄó sᴀɴɢ ɴʜà ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄʜơɪ, ᴛʜì ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ ʟà ᴘʜòɴɢ ɴɢủ ʙà ʟ. ʀấᴛ ʙé, ʟạɪ ᴋíɴ ɴʜưɴɢ ᴄửᴀ sổ đã ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴍở ᴍà ʟạɪ ʙᴜộᴄ ᴄʜặᴛ ʙằɴɢ ᴅâʏ ᴋẽᴍ. ᴋʜɪ ʜỏɪ ᴛʜì ʟý ᴅᴏ ᴛʜì ôɴɢ ɴ. ʙᴀᴏ ʙɪệɴ ʀằɴɢ ʙᴜộᴄ ᴄʜặᴛ ᴠì sợ ᴛʀộᴍ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴘʜóɴɢ ʜỏᴀ đốᴛ ɴʜà xảʏ ʀᴀ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʜàɴɢ xóᴍ đềᴜ ɴʜậɴ xéᴛ ʀằɴɢ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ʙị ʙᴜộᴄ ʙằɴɢ ᴅâʏ ᴋẽᴍ, ᴄửᴀ sổ ᴘʜòɴɢ ɴɢủ ᴄủᴀ ʙà ʟ. ᴄó ᴛʜể ᴘʜá ᴛừ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴛʜì ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ đã ᴄứᴜ đượᴄ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ.

ᴛʜᴜ ʜà (ᴛổɴɢ ʜợᴘ)

xemthem…

Cô bé nhanh trí cứu cả nhà 5 người khỏi vụ ng.ạt kh.í đ.ộ.c từ máy phát điện

Hành động nhanh nhạy và bình tĩnh của bé gái 9 tuổi đã cứu sống cả nhà 5 người khỏi vụ ng.ạ.t kh.í độc CO từ máy phát điện.

sự ɴʜᴀɴʜ ᴛʀí ᴄủᴀ ʙé ɢáɪ ᴍớɪ 𝟿 ᴛᴜổɪ ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʙʀᴏᴄᴋᴛᴏɴ ᴛʜᴜộᴄ ʙᴀɴɢ ᴍᴀssᴀᴄʜᴜsᴇᴛᴛs, ᴍỹ đã ᴄứᴜ ᴄả ɢɪᴀ đìɴʜ 𝟻 ɴɢườɪ ᴛʜᴏáᴛ ᴄʜếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ʀò ʀỉ ᴋʜí độᴄ ᴄᴀʀʙᴏɴ ᴍᴏɴᴏxɪᴅᴇ (ᴄᴏ) ᴛừ ᴍáʏ ᴘʜáᴛ đɪệɴ.

ᴠụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟷𝟶. ᴋʜɪ ᴄô ʙé ᴊᴀʏʟɪɴᴇ ʙᴀʀʙᴏsᴀ ʙʀᴀɴᴅãᴏ ᴄòɴ đᴀɴɢ ɴằᴍ ᴛʀêɴ ɢɪườɴɢ ɴɢủ, ᴇᴍ ʙỗɴɢ ɴɢʜᴇ ᴛʜấʏ ᴛɪếɴɢ ʟᴀ ʜéᴛ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʙố ở ʙêɴ ɴɢᴏàɪ. ᴋʜɪ ᴄʜạʏ ʀᴀ xᴇᴍ, ᴊᴀʏʟɪɴᴇ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄả ʙố ᴠà ʙà ɴộɪ đã ʙấᴛ ᴛỉɴʜ.

ᴄô ʙé 𝟿 ᴛᴜổɪ ở ᴍỹ ɴʜᴀɴʜ ᴛʀí ʜàɴʜ độɴɢ ᴄứᴜ ᴄả ɴʜà 𝟻 ɴɢườɪ ᴛʜᴏáᴛ ᴄʜếᴛ ᴋʜỏɪ ᴠụ ɴɢạᴛ ᴋʜí độᴄ ᴛừ ᴍáʏ ᴘʜáᴛ đɪệɴ. (Ảɴʜ: ᴄɴɴ)

“ᴄʜáᴜ ɴɢʜᴇ ᴛʜấʏ ᴛɪếɴɢ ʙố ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʟᴀ ʜéᴛ ᴠà ᴍẹ ᴄʜáᴜ ᴄũɴɢ ɴɢấᴛ đɪ”, ʙé ᴊᴀʏʟɪɴᴇ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴄɴɴ.

ʙố ᴄủᴀ ᴊᴀʏʟɪɴᴇ ʙị ʙấᴛ ᴛỉɴʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜíᴛ ᴘʜảɪ ʟᴏạɪ ᴋʜí ᴋʜôɴɢ ᴍàᴜ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴍùɪ. ᴄô ʙé ʟậᴘ ᴛứᴄ ᴄầᴍ ʟấʏ ᴄʜɪếᴄ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ɪᴘʜᴏɴᴇ ᴄủᴀ ʙố để ɢọɪ ᴄʜᴏ đườɴɢ ᴅâʏ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ 𝟿𝟷𝟷.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄʜɪếᴄ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ʙị ᴋʜóᴀ ᴅᴏ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴʜậɴ ᴅɪệɴ ᴋʜᴜôɴ ᴍặᴛ. ʙé ᴊᴀʏʟɪɴᴇ đã ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ ᴄầᴍ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴠà áᴘ ɢầɴ ᴠàᴏ ᴍặᴛ ᴄủᴀ ʙố để đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴍở ᴋʜóᴀ.

“ᴄʜáᴜ đã ᴍở đượᴄ ᴋʜóᴀ, sᴀᴜ ᴋʜɪ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ɴʜậɴ ᴅɪệɴ đượᴄ ᴋʜᴜôɴ ᴍặᴛ ᴄủᴀ ʙố”, ᴄô ʙé 𝟿 ᴛᴜổɪ ɴʜớ ʟạɪ.

ᴄô ᴍᴀʀᴄᴇʟɪɴᴀ ʙʀᴀɴᴅãᴏ, ᴍẹ ᴄủᴀ ʙé ᴊᴀʏʟɪɴᴇ, ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴊᴀʏʟɪɴᴇ sᴀᴜ đó đã ᴅẫɴ ᴛʜᴇᴏ ᴇᴍ ɢáɪ 𝟽 ᴛᴜổɪ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ɴʜà để ᴄầᴜ ᴄứᴜ sự ɢɪúᴘ đỡ ᴛừ ʜàɴɢ xóᴍ.

ᴋʜí ᴋʜôɴɢ ᴍàᴜ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴍùɪ ᴍà ʙố ᴄủᴀ ᴊᴀʏʟɪɴᴇ ʜíᴛ ᴘʜảɪ ʟà ᴋʜí ᴄᴏ ʀò ʀỉ ᴛừ ᴄʜɪếᴄ ᴍáʏ ᴘʜáᴛ đɪệɴ ᴍà ôɴɢ đɪ ᴍượɴ để ᴄʜạʏ đɪệɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ. ᴄô ʙʀᴀɴᴅãᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄơɴ ʙãᴏ ǫᴜéᴛ ǫᴜᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʙʀᴏᴄᴋᴛᴏɴ đã ᴋʜɪếɴ ᴄăɴ ɴʜà ᴄủᴀ ʜọ ʙị ᴍấᴛ đɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟹 ɴɢàʏ.

ᴄô ʙʀᴀɴᴅãᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ, ʜọ để ᴍáʏ ᴘʜáᴛ đɪệɴ ɢầɴ ʟốɪ ᴄửᴀ sᴀᴜ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ɴɢôɪ ɴʜà đᴀɴɢ sɪɴʜ sốɴɢ ᴠà ᴄʜỉ ᴄʜᴏ ᴍáʏ ᴄʜạʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠàɪ ᴘʜúᴛ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴘʜảɪ ᴅừɴɢ ᴠì ᴛɪếɴɢ ồɴ ʟớɴ ᴘʜáᴛ ʀᴀ.

ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄô ʙʀᴀɴᴅãᴏ ᴄũɴɢ đã ʀúᴛ ᴍọɪ ᴘʜíᴄʜ ᴄắᴍ ᴠàᴏ ᴍáʏ ᴘʜáᴛ đɪệɴ ᴠà đưᴀ ᴍáʏ ᴘʜáᴛ đɪệɴ ᴠàᴏ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà để ʙảᴏ ǫᴜảɴ.

ʙᴀɴ đầᴜ, ʜọ ɴɢʜĩ ʀằɴɢ để ᴍáʏ ᴘʜáᴛ đɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ʟà ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ɴʜưɴɢ ʜọ đã ᴘʜảɪ ʜốɪ ʜậɴ.

ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴍỹ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴêɴ để ᴍáʏ ᴘʜáᴛ đɪệɴ ᴄáᴄʜ ᴄửᴀ ɴʜà, ᴄửᴀ sổ, ốɴɢ ᴛʜôɴɢ ɢɪó íᴛ ɴʜấᴛ ʟà 𝟼ᴍ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄáᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋʜɪ ᴅùɴɢ ᴍáʏ ᴘʜáᴛ đɪệɴ ᴄầɴ ᴛʀᴀɴɢ ʙị ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴋʜí ᴄᴏ.

ᴄô ʙʀᴀɴᴅãᴏ ɴʜớ ʟạɪ ᴄô ᴄảᴍ ᴛʜấʏ đᴀᴜ đầᴜ, ᴄʜóɴɢ ᴍặᴛ ᴠà ʙᴜồɴ ɴôɴ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ɴɢấᴛ đɪ, ɴʜưɴɢ ʟúᴄ đầᴜ ᴄʜỉ ɴɢʜĩ đó ʟà ʜɪệɴ ᴛượɴɢ ᴅᴏ ᴄʜứɴɢ đᴀᴜ ɴửᴀ đầᴜ ɢâʏ ʀᴀ. ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄô ʙʀᴀɴᴅãᴏ ᴛỉɴʜ ʟạɪ ᴛʀêɴ xᴇ ᴄứᴜ ᴛʜươɴɢ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ đượᴄ ᴄʜở ᴛớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

Ôɴɢ ʙʀɪᴀɴ ɴᴀʀᴅᴇʟʟɪ, ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ sở ᴄứᴜ ʜỏᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʙʀᴏᴄᴋᴛᴏɴ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄả 𝟻 ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴʜà ʙʀᴀɴᴅãᴏ đã đượᴄ đưᴀ ᴛớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠà đɪềᴜ ᴛʀị.

ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄứᴜ ʜộ ᴋʜɪ ᴛớɪ ɴʜà ʙʀᴀɴᴅãᴏ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʜàᴍ ʟượɴɢ ᴋʜí ᴄᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴋʜí ʟêɴ ᴛớɪ 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ᴘᴘᴍ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, Ủʏ ʙᴀɴ ᴀɴ ᴛᴏàɴ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ ᴍỹ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ʜàᴍ ʟượɴɢ ᴋʜí ᴄᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴋʜí ᴄʜỉ ᴛừ 𝟷𝟻𝟶 – 𝟸𝟶𝟶 ᴘᴘᴍ đã ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ʀᴀ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴍấᴛ ᴘʜươɴɢ ʜướɴɢ, ʙấᴛ ᴛỉɴʜ ᴠà ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ᴄô ʙʀᴀɴᴅãᴏ ɴóɪ ᴛʜêᴍ, ᴄô ᴠà ᴄʜồɴɢ đã ʜồɪ ᴘʜụᴄ ᴛốᴛ sᴀᴜ ᴠụ ᴠɪệᴄ. ᴍẹ ᴄʜồɴɢ, ʙé ᴊᴀʏʟɪɴᴇ ᴠà ᴄᴏɴ ɢáɪ úᴛ ᴋʜôɴɢ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴛừ ᴠɪệᴄ ʜíᴛ ᴘʜảɪ ᴋʜí ᴄᴏ.

ᴄô ʙʀᴀɴᴅãᴏ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ᴛʜêᴍ, ᴄʜíɴʜ sự ɴʜᴀɴʜ ɴʜạʏ ᴄủᴀ ʙé ᴊᴀʏʟɪɴᴇ đã ᴄứᴜ sốɴɢ ᴄả ɴʜà.

“ᴄᴏɴ ʙé ʀấᴛ ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ. ʟúᴄ đó ʜẳɴ ᴄᴏɴ ʙé đã ᴠô ᴄùɴɢ ʜᴏảɴɢ ʟᴏạɴ. ɴʜưɴɢ ɴếᴜ ᴄᴏɴ ʙé ᴋʜôɴɢ ᴋịᴘ ɢọɪ đɪệɴ, ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛồɪ ᴛệ ɢì sẽ xảʏ ʀᴀ”, ᴄô ʙʀᴀɴᴅãᴏ ɴóɪ.

sở ᴄứᴜ ʜỏᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʙʀᴏᴄᴋᴛᴏɴ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶 ᴠụ ɴɢộ độᴄ ᴋʜí ᴄᴏ đã xảʏ ʀᴀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄơɴ ʙãᴏ ᴄàɴ ǫᴜéᴛ ǫᴜᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɴàʏ ᴠà ɢâʏ ʀᴀ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴍấᴛ đɪệɴ.

ᴍɪɴʜ ᴛʜᴜ (ʟượᴄ ᴅịᴄʜ)

Related Articles

Back to top button