Pháp luật

M͢ớ͢i͢ ͢:͢ ͢ᴅ͢ɪ͢ễ͢ɴ͢ ͢ʙ͢ɪ͢ế͢ɴ͢ ͢ᴛ͢ộ͢ɪ͢ ͢á͢ᴄ͢ ͢đ͢ư͢ợ͢ᴄ͢ ͢ᴠ͢ạ͢ᴄ͢ʜ͢ ͢ᴛ͢ʀ͢ầ͢ɴ͢ ͢ᴛ͢ừ͢ ͢ᴄ͢ᴀ͢ᴍ͢ᴇ͢ʀ͢ᴀ͢

ᴠụ áɴ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ để ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ. ɴʜɪềᴜ ᴄʜứɴɢ ᴄứ sốᴄ đượᴄ ʜé ʟộ. ɴɢườɪ ᴄʜᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ɴàʏ đã ᴄố ᴄʜᴇ ᴅấᴜ ᴛộɪ áᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ xóᴀ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄăɴ ʜộ.


ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ đã ᴄʜᴜʏểɴ ᴛᴏàɴ ʙộ ʜồ sơ ᴠụ áɴ ʙé 𝟾 ᴛᴜổɪ ʙị ʜàɴʜ ʜạ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴄʜᴏ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ (ᴘᴄ𝟶𝟷) ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ để ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠì xáᴄ địɴʜ đâʏ ʟà áɴ đɪểᴍ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴠớɪ ɴɢᴜʏễɴ ᴠõ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ (𝟸𝟼 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ɢɪᴀ ʟᴀɪ) ᴠà ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜáɪ (𝟹𝟼 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟷, ᴄùɴɢ ᴛạᴍ ᴛʀú ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ). ɴʜɪềᴜ ᴛíɴʜ ᴛɪếᴛ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ đã ᴅầɴ ʜé ʟộ ᴠà đượᴄ ʟàᴍ ʀõ.

ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ʙị ʜàɴʜ ʜạ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜáɪ đã xóᴀ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà

Đêᴍ ʜôᴍ ʙé ᴀ. ɢặᴘ ɴạɴ (𝟸𝟸/𝟷𝟸), ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴛừ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ở ᴘʜườɴɢ 𝟸𝟸 (ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ), ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ đã ᴛạᴍ ɢɪữ ᴛʀᴀɴɢ ᴠà ᴛʜáɪ.

ᴋʜɪ đó, ᴛʀᴀɴɢ ᴋʜᴀɪ, ɴʜữɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ᴛʀêɴ ɴɢườɪ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ᴀ. ʟà ᴅᴏ ᴛʀᴀɴɢ đã ʙựᴄ ᴛứᴄ, ᴛʀúᴛ ɢɪậɴ, ᴅùɴɢ đᴏạɴ ɢỗ ᴅàɪ 𝟿𝟶ᴄᴍ, đườɴɢ ᴋíɴʜ 𝟸,𝟸ᴄᴍ đáɴʜ ʙé ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋèᴍ ʜọᴄ. ᴠɪệᴄ ɴàʏ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ᴠɪệᴄ ᴅạʏ ᴅỗ ᴄᴏɴ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ sắᴘ ᴄướɪ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴍườɴɢ ᴛượɴɢ ʀᴀ ʜậᴜ ǫᴜả ᴋʜủɴɢ ᴋʜɪếᴘ.

ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ ᴠề ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể, ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛử ᴛʜɪ ʙᴀɴ đầᴜ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ᴀ.

ᴄụ ᴛʜể, ᴄʜáᴜ ᴀ. ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴘʜù ᴘʜổɪ ᴄấᴘ; ᴄơ ᴛʜể ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ʙầᴍ ᴛụ ᴍáᴜ; ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴠùɴɢ ɴɢựᴄ, ʙụɴɢ ɴʜư ɢãʏ ᴋʜᴜɴɢ ʙêɴ xươɴɢ sườɴ 𝟸, 𝟹, 𝟺 ʙêɴ ᴘʜảɪ, ᴛụ ᴍáᴜ ɴʜẹ ᴛạɪ ổ ɢãʏ; ở ᴠùɴɢ đầᴜ ᴛʜì ᴛụ ᴍáᴜ ᴅướɪ ᴅᴀ ᴛʀáɴ đỉɴʜ ᴘʜảɪ, ɴãᴏ ᴘʜù ɴʜẹ…

ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ đó, ᴛʜáɪ ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ɢɪữ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ. ᴛʜáɪ ᴋʜᴀɪ, ʙɪếᴛ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ʟà ᴛʀᴀɴɢ ᴅùɴɢ ʀᴏɪ ᴅậʏ ᴄᴏɴ ᴋʜɪ ʜọᴄ ʙàɪ ɴʜưɴɢ ᴛʜấʏ ᴄʜáᴜ ᴀ. sợ ᴛʀᴀɴɢ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴠàᴏ.

ɢɪᴀɪ đᴏạɴ đầᴜ, ɴɢᴜʏễɴ ᴠõ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜỉ ᴋʜᴀɪ ʟà ᴅạʏ ᴅỗ ᴄᴏɴ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ sắᴘ ᴄướɪ ɴʜưɴɢ ʜơɪ… ɴặɴɢ ᴛᴀʏ; ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ đếɴ ɴᴀʏ ɴʜɪềᴜ ᴄʜứɴɢ ᴄứ sốᴄ đã đượᴄ ʜé ʟộ

ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴋỹ ʟưỡɴɢ, ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴄáᴄ ᴅấᴜ ᴠếᴛ, ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ.

ᴍộᴛ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʟà ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴄó ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴅữ ʟɪệᴜ đã ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ. ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴỗ ʟựᴄ, đếɴ ɴᴀʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴋʜôɪ ᴘʜụᴄ ʟạɪ đượᴄ ᴠà ᴄʜứɴɢ ᴄứ ɴàʏ ᴠô ᴄùɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ địɴʜ, ᴛʜáɪ ᴄʜíɴʜ ʟà ɴɢườɪ xóᴀ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ, ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ɴàʏ ᴄó ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴋʜáᴄ ʟà ᴀɴʜ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ʙ. (ᴄư ᴅâɴ sᴀɪɢᴏɴ ᴘᴇᴀʀʟ, ʟà ʜàɴɢ xóᴍ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄủᴀ ᴛʜáɪ.). ᴀɴʜ ʙ. ᴋể, ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴄʜáᴜ ᴀ. ɢặᴘ ɴạɴ, ᴀɴʜ ᴄó ɴɢʜᴇ ɢɪọɴɢ ᴍộᴛ ᴘʜụ ɴữ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ɴóɪ ʀằɴɢ: “ᴀɴʜ ơɪ! ᴀ. ɴó ᴛắᴛ ᴛʜở ʀồɪ, đưᴀ ɴó đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ đɪ!.

ʟúᴄ đó, ᴄó ɢɪọɴɢ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴóɪ ʀằɴɢ “đưᴀ ɴó đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ để ᴍà đɪ ᴛù à!”. ᴀɴʜ ʙ. ǫᴜả ǫᴜʏếᴛ ɢɪọɴɢ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ đó ᴄʜíɴʜ ʟà ôɴɢ ᴛʜáɪ.

ᴛừ ᴄơ sở ɴʜư ᴛʀêɴ, ᴛốɪ 𝟹𝟶/𝟷𝟸, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ đã ʙắᴛ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴛʜáɪ, ᴄʜỉ sᴀᴜ ᴄʜưᴀ đầʏ 𝟸 ɴɢàʏ ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʀᴀɴɢ ᴠề ᴛộɪ ʜàɴʜ ʜạ ᴛʀẻ ᴇᴍ.

ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ʙướᴄ đầᴜ xáᴄ địɴʜ ᴛʜáɪ ᴄó sự đồɴɢ ᴛìɴʜ ᴠớɪ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴛʀᴀɴɢ. ᴛừ ɴʜữɴɢ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ đượᴄ ʟàᴍ ʀõ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜáᴜ ᴀ. ᴛử ᴠᴏɴɢ, ᴛʜáɪ đã ᴄố ý xóᴀ ᴄʜứɴɢ ᴄứ, ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ᴄʜᴏ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴄủᴀ ᴛʀᴀɴɢ”.

ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ sốᴄ… ᴠà ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴋʜởɪ ᴛố ᴛộɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ

ᴍộᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ đã đã ʜé ʟộ ᴠề ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴍớɪ, ʟà ɴʜữɴɢ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴛừ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄăɴ ʜộ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ áɴ. “ǫᴜá ᴄʜᴏáɴɢ ᴠà sốᴄ. ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴄứ, ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ᴍớɪ đượᴄ ʟàᴍ ʀõ ᴛʜì ᴠɪệᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ đốɪ ᴠớɪ ɴɢᴜʏễɴ ᴠõ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜỉ ʟà ᴠấɴ đề ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄủᴀ ᴛɪếɴ ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ”, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛɪếᴛ ʟộ, ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟸/𝟷𝟸, ᴛʀᴀɴɢ đã ʜàɴʜ ʜạ ᴅã ᴍᴀɴ ᴄʜáᴜ ᴀ. ᴋʜɪ ᴅạʏ ʜọᴄ. ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴàʏ đã ᴅùɴɢ ᴍộᴛ đᴏạɴ ɢỗ ᴛʀòɴ, đườɴɢ ᴋíɴʜ 𝟸,𝟸ᴄᴍ, ᴅàɪ 𝟿𝟶ᴄᴍ đáɴʜ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ᴠàᴏ ʟưɴɢ, ᴍôɴɢ, ᴛʀáɴ ᴠà ᴛʀêɴ đầᴜ ᴠà ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴅùɴɢ ᴄʜâɴ đạᴘ ᴠàᴏ ʙụɴɢ, ɴɢựᴄ, ᴠùɴɢ ᴋíɴ.. ᴄủᴀ ʙé ᴀ.

ʟᴜậᴛ sư ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ɴɢᴜʏễɴ ᴠõ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ sᴀɴɢ ᴛộɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ᴠà xử ʟý ᴛươɴɢ xứɴɢ ᴠớɪ ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜáɪ

ᴛʀᴀɴɢ ᴄòɴ ᴅùɴɢ ᴅâʏ ᴛʀóɪ ᴛᴀʏ ᴄʜâɴ ᴄủᴀ ʙé ᴀ., ʙắᴛ ᴘʜảɪ ᴠừᴀ ǫᴜỳ ʜọᴄ ᴠừᴀ ᴜốɴɢ ɴướᴄ; ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ᴛáᴛ ᴠàᴏ ᴍặᴛ, đáɴʜ ᴠàᴏ đầᴜ ᴄủᴀ ʙé. ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴋʜɪ ᴀ. ɴɢồɪ ᴠàᴏ ʟạɪ ɢʜế để ʜọᴄ ᴛʜì ᴛʀᴀɴɢ ᴠᴜɴɢ ᴄʜâɴ đạᴘ ᴄʜáᴜ ɴɢã…

ᴠɪệᴄ ʜàɴʜ ʜạ ɴàʏ ᴋéᴏ ᴅàɪ ᴛừ 𝟷𝟺 – 𝟷𝟾ʜ ᴄʜɪềᴜ. ʜậᴜ ǫᴜả ʟà ʙé ᴀ. ɴɢấᴛ ʟả, ᴄó ʟúᴄ ʙấᴛ ᴛỉɴʜ, ɴôɴ óɪ… ᴋʜɪ ᴛʜấʏ ᴄʜáᴜ ᴀ. đã ʀấᴛ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ đếɴ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ, ᴛʀᴀɴɢ ᴍớɪ ɢọɪ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄʜᴏ ᴛʜáɪ ᴠề ɴʜà để xử ʟý ɴʜưɴɢ đã ᴋʜôɴɢ ᴋịᴘ.

Đếɴ ɴᴀʏ, ʟᴜậᴛ sư ᴛʀầɴ ᴛʜị ɴɢọᴄ ɴữ – ᴄʜɪ ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄʜɪ ʜộɪ ʟᴜậᴛ sư, ʜộɪ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠừᴀ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄó ᴋɪếɴ ɴɢʜị ɢửɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đề ɴɢʜị ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴠớɪ ɴɢᴜʏễɴ ᴠõ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴛừ ʜàɴʜ ʜạ ᴛʀẻ ᴇᴍ sᴀɴɢ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ; đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴋɪếɴ ɴɢʜị xử ʟý ɴɢᴜʏễɴ ᴋɪᴍ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜáɪ ᴠớɪ ᴠᴀɪ ᴛʀò đồɴɢ ᴘʜạᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ.

Đạɪ ᴛá ɴɢᴜʏễɴ sỹ ǫᴜᴀɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ, đâʏ ʟà ᴠụ áɴ ɢɪóɴɢ ʟêɴ ʜồɪ ᴄʜᴜôɴɢ, ᴛʜúᴄ đẩʏ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴠề xã ʜộɪ ɴʜằᴍ ᴘʜòɴɢ ɴɢừᴀ, ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠề ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ǫᴜʏềɴ ᴛʀẻ ᴇᴍ.

Đạɪ ᴛá ɴɢᴜʏễɴ sỹ ǫᴜᴀɴɢ – ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ: “ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áɴ ʀấᴛ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ, ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ, ᴋịᴘ ᴛʜờɪ… ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪếɴ ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ɴếᴜ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴛʜể ʜɪệɴ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴋʜáᴄ ᴛʜì ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ sẽ ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ, xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ đó. ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ đã ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ʟɪêɴ ɴɢàɴʜ ᴛố ᴛụɴɢ, đâʏ ʟà áɴ đɪểᴍ, ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʀᴜʏ ᴛố, xéᴛ xử để ʀăɴ đᴇ ᴄʜᴏ ᴛᴏàɴ xã ʜộɪ”.

ᴛʀᴀɴɢ ɴɢᴜʏễɴ

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button